git 查看最近修改的文件

作者:freebeacon 分类: web工具 发布于:2018-3-13 16:48 ė552次浏览 60条评论
git log --name-status 每次修改的文件列表, 显示状态
git log --name-only 每次修改的文件列表
git log --stat 每次修改的文件列表, 及文件修改的统计
git whatchanged 每次修改的文件列表
git whatchanged --stat 每次修改的文件列表, 及文件修改的统计
git show 显示最后一次的文件改变的具体内容

本文出自 港湾灯塔,转载时请注明出处及相应链接。

0 git

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用*标注


Ɣ回顶部